Mój koszyk

Samarite Logo

Twój koszyk jest pusty

REGULAMIN BONU PREZENTOWEGO

I. Legenda

Wydawca – Zeme Pharm Anna Mrowińska z siedzibą w Warszawie, Al. J. Ch. Szucha 3/2, NIP: 968 087 6255, prowadząca sklep internetowy pod adresem: www.samarite.pl. („Sklep internetowy”)

Nabywca – osoba, która nabyła od Wydawcy Bon Prezentowy w zamian za przekazanie środków pieniężnych.

Bon Prezentowy – elektroniczny lub papierowy środek płatniczy, który może zostać wykorzystany przy płatności za zakupy na stronie internetowej www.samarite.pl. Każdy Bon Prezentowy posiada swój unikalny kod obniżający wartość zamówienia o 150zł.

Unikalny kod – to numeryczny ciąg cyfr, który należy aktywować po skompletowaniu zamówienia poprzez wpisanie go we wskazanym miejscu na stronie www.samarite.pl.

Termin ważności Bonu Prezentowego – Bony Prezentowe są ważne bezterminowo.

II. Zasady wykorzystania Bonu Prezentowego

1. Sklep internetowy umożliwia zakup Bonu Prezentowego o wartości 150 PLN, dostępnego na polskiej wersji językowej strony sklepu internetowego www.samarite.pl.

2. Klient może wybrać wersję elektroniczną lub papierową Bonu Prezentowego.

3. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Bonu Unikalny Kod, za pomocą którego Nabywca będzie uprawniony do obniżenia wartości koszyka zamówionych towarów na stronie internetowej Wydawcy: www.samarite.pl.

4. Bon Prezentowy kupiony na stronie internetowej www.samarite.eu lub przekazany w formie prezentu, można zrealizować wyłącznie na stronie internetowej www.samarite.pl z uwzględnieniem asortymentu dostępnego w momencie realizacji Bonu Prezentowego.

5. Niezależnie od wyboru formy Bonu Prezentowego, Nabywca otrzyma elektroniczny Bon Prezentowy na podany adres e-mail wraz z unikalnym kodem do wykorzystania.

6. Bony Prezentowe powinny zostać wykorzystane jednorazowo w pełnej wartości.

7. W przypadku niewykorzystania pełnej wartości Bonu Prezentowego Wydawca nie zwraca różnicy wynikającej z niewykorzystanych na Bonie Prezentowym środków a wartością zamówienia.

8. W przypadku dokonaniu zakupów przewyższających wartość Bonu Prezentowego, w celu opłacenia pozostałej kwoty zamówienia, można użyć innej formy płatności dostępnej na stronie internetowej – z wyłączeniem możliwości opłacenia zamówienia „za pobraniem”.

9. Nabywca może wykorzystać więcej niż 1 Bon Prezentowy podczas składania jednego zamówienia.

10. W przypadku zwróconych przedmiotów zakupionych przy użyciu Bonu Prezentowego i innej formy płatności obie zostaną zwrócone wraz z odpowiadającymi im kwotami.

13. Bony Prezentowe nie mogą być wymieniane na gotówkę lub inną formę płatności, ani w całości, ani w części również w przypadku utraty, kradzieży lub uszkodzenia.

14. Bony Prezentowe nie posiadają terminu ważności.

15. Promocje i rabaty dostępne na stronie Wydawcy nie obowiązują na zakup Bonu Prezentowego.

16. W przypadku skorzystania z rabatu lub promocji dostępnych w Sklepie internetowym na dane Zamówienie, wartość koszyka po odjęciu rabatu, zostanie dodatkowo obniżona o kwotę 150zł w przypadku wykorzystania Bonu Prezentowego.

17. Kupujący Bon Prezentowy jak również posiadacz Bonu Prezentowego oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

18. Zakup Bonu Prezentowego stanowi potwierdzenie, że kupujący Bon Prezentowy jak również posiadacz Bonu Prezentowego akceptuje warunki zawarte w niniejszym regulaminie.

follow us on instagram