ZWROTY:

Klient  ma prawo odstąpić od umowy zakupu w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Zwracamy Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji zwrotu. Wszystkie szczegóły dotyczące zwrotów towarów są dostępne w regulaminie sklepu w podpunkcie VII.

REKLAMACJE:

Reklamacje należy kierować mailowo na adres: customerservice@samarite.eu, lub pocztą tradycyjną na adres: Zeme Pharm, al. Jana Chrystiana Szucha 3 lok. 2, 00-580 Warszawa. Mamy 14 dni na jej rozpatrzenie, a gdyby to nie było możliwe, zobowiązujemy się do poinformowania Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

0