Oto największy sekret Samarité, który w pełni poznał wyłącznie jego twórca
28-DNIOWA KURACJA
DLA KONTROLI WIEKU SKÓRY
COFA WIEK SKÓRY O KILKA LAT
W 28 DNI**
**potwierdza 50% badanych na podstawie badań aplikacyjnych
OLEJÓW SKŁADNIKÓW NATURALNYCH SKŁADNIKÓW AKTYWNYCH: 34 naturalne ekstrakty
9 peptydów, 3 kwasy hialuronowe, bioplacenta
witamina C i B9, niacynamid
fermenty, polisacharydy, sacharydy, emolienty
BADANYCH ZAUWAŻYŁO RÓŻNICĘ
JUŻ PO PIERWSZYM UŻYCIU
ODMŁADZA SKÓRĘ TWARZY
NIWELUJE WIDOCZNOŚĆ
GŁĘBOKICH BRUZD I ZMARSZCZEK
ZMNIEJSZA WIOTKOŚĆ SKÓRY *% osób potwierdzających na podstawie badań aplikacyjnych
Każdy kto Cię zobaczy będzie chciał poznać Twój sekret Przekonaj się na własnej skórze

REGULAMIN PROMOCJI
„Rabat 15%”

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji o nazwie „racjapielegnacja” zwanej dalej „Promocją” jest Zeme Pharm Anna Mrowińska, al. Jana Chrystiana Szucha 3 lok. 2, 00-580 Warszawa, REGON 300281484 e-mail: customerservice@samarite.eu (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Czas trwania Promocji:
  Promocja ,,racjapielegnacja” od dnia 15.01.2021 r. godz. 15.00 do dnia 18.01.2021 r. godz 24:00 (“Okres obowiązywania”).
 3. Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem www.samarite.eu (,,Sklep internetowy”).
 4. Promocja obejmuje rabat w wysokości „15%”.
 5. Klienci otrzymają informację o Akcji Promocyjnej, jej zasadach i terminach alternatywnie za pomocą wiadomości e-mail, informacji w mediach społecznościowych lub na stronie internetowej (zwana dalej: „Ofertą Promocyjną”).

§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

   1. Uczestnikiem Promocji może być każdy Klient (osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych), który dokona w Okresie Obowiązywania Promocji zakupu min. jednego lub kilku produktów pielęgnacyjnych tj. Samarité Divine Cream, Samarité Divine Elixir Samarité Supreme Balm lub Samarité Supreme Mini Balm oraz wyrazi chęć udziału w Promocji na zasadach określonych Regulaminie Promocji(,,Uczestnik’’).
   2. Uczestnikowi Promocji przysługuje rabat w wysokości 15% wyłącznie na produkty pielęgnacyjne marki Samarité ( z wyłączeniem Divine Secret Serum). oraz na torbę The big bag. Rabat naliczany jest od aktualnych cen obowiązujących u Organizatora po wpisaniu przez Uczestnika Promocji kodu rabatowego: „racjapielegnacja” .
   3. Promocja dotyczy zakupu przez Uczestnika promocji wyłącznie wymienionych wyżej produktów (wymienionych w paragrafie 2 ust 1 niniejszego Regulaminu) dostępnych na stronie internetowej „www.samarite.eu”.
   4. Oferta promocyjna nie łączy się z innymi promocjami lub rabatami oferowanymi przez Organizatora, w szczególności nie łączy się z rabatem przyznawanym w związku z subskrypcją newslettera. Kodu można użyć tylko raz.
   5. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny.
   6. Udział w Promocji jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Promocji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Udział w Promocji oznacza jednoczesną akceptację postanowień Regulaminu.
   7. Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.
   8. Każdy Uczestnik jest uprawniony do wzięcia udziału w Promocji jednokrotnie w okresie jej obowiązywania.
   9. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Promocji w przypadku zaistnienia istotnej przyczyny rozumianej jako:
    a) zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji istotnie wpływających na prawa i obowiązki Organizatora i uczestników Promocji;
    b) skrócenie terminu obowiązywania Promocji związanych w szczególności z wyczerpaniem zapasów produktów objętych Promocją;
    c) zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

§3
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  2. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.samarite.eu
  3. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej sklepu: www.samarite.eu w zakładce „Regulamin promocji”.
  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.samarite.eu oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
  5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 15.01.2021 r.

REGULAMIN PROMOCJI
„Rabat 15%”

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji o nazwie „XMAS2020” zwanej dalej „Promocją” jest Zeme Pharm Anna Mrowińska, al. Jana Chrystiana Szucha 3 lok. 2, 00-580 Warszawa, REGON 300281484 e-mail: customerservice@samarite.eu (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Czas trwania Promocji:
  Promocja ,,XMAS2020” od dnia 8.12.2020 r. godz. 21.00 do dnia 31.01.2021r godz 24:00 (“Okres obowiązywania”).
 3. Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem www.samarite.eu (,,Sklep internetowy”).
 4. Promocja obejmuje rabat w wysokości „15%” na zamówienie. Kodu można użyć tylko raz.
 5. Klienci otrzymają informację o Akcji Promocyjnej, jej zasadach i terminach alternatywnie za pomocą wiadomości e-mail, informacji w mediach społecznościowych lub na stronie internetowej (zwana dalej: „Ofertą Promocyjną”).

§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

   1. Uczestnikiem Promocji może być każdy Klient (osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych), który dokona w Okresie Obowiązywania Promocji zakupu min. jednego lub kilku produktów pielęgnacyjnych tj. Samarité Divine Cream, Samarité Divine Elixir Samarité Supreme Balm,Samarité Supreme Mini Balm zestawu Divine & Supreme oraz zestawu Divine oraz wyrazi chęć udziału w Promocji na zasadach określonych Regulaminie Promocji(,,Uczestnik’’). Divine Secret Serum nie wlicza się w promocję.
   2. Uczestnikowi Promocji przysługuje rabat w wysokości 15% na produkty pielęgnacyjne marki Samarité ( z wyłączeniem Divine Secret Serum). oraz na torbę The big bag. Rabat naliczany jest od aktualnych cen obowiązujących u Organizatora po wpisaniu przez Uczestnika Promocji kodu rabatowego: „xmas2020”.
   3. Promocja dotyczy zakupu przez Uczestnika promocji wyłącznie wymienionych wyżej produktów pielęgnacyjnych i torby the big bag (wymienionych w paragrafie 2 ust 1 niniejszego Regulaminu) dostępnych na stronie internetowej „www.samarite.eu”.
   4. Oferta promocyjna nie łączy się z innymi promocjami lub rabatami oferowanymi przez Organizatora, w szczególności nie łączy się z rabatem przyznawanym w związku z subskrypcją newslettera. Kodu można użyć tylko raz.
   5. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny.
   6. Udział w Promocji jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Promocji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Udział w Promocji oznacza jednoczesną akceptację postanowień Regulaminu.
   7. Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.
   8. Każdy Uczestnik jest uprawniony do wzięcia udziału w Promocji jednokrotnie w okresie jej obowiązywania.
   9. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Promocji w przypadku zaistnienia istotnej przyczyny rozumianej jako:
    a) zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji istotnie wpływających na prawa i obowiązki Organizatora i uczestników Promocji;
    b) skrócenie terminu obowiązywania Promocji związanych w szczególności z wyczerpaniem zapasów produktów objętych Promocją;
    c) zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

§3
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  2. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.samarite.eu
  3. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej sklepu: www.samarite.eu w zakładce „Regulamin promocji”.
  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.samarite.eu oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
  5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 8.12.2020 r.
0
POWIADOM MNIE O DOSTĘPNOŚCI PRODUKTU